HOTLINE
Telefon
Munkanap
10-18
210-9690
MOST ÉRKEZTEK
TOP 5 MP4/5 LEJÁTSZÓK
Üzletszabályzat

Ha a termékekkel kapcsolatban kérdése van, kérjük, írjon egy e-mailt vagy keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.

DEMAND.HU Kft.
Számítástechnikai szaküzlet

Adószám: 14715453-2-43 Cégjegyzék szám:01-09-916496
Fővárosi Bíróság Cégbírósága 

Bankszámla: CIB 10700385-48896104-51100005

Cím: 1097, Budapest, Külső-Mester u. 82-86.

Telefon:  +36(1)210-9690
Fax: 
e-mail: kapcsolat[@]demand.hu

Nyitva: H-Cs: 8:30 - 18:00, Péntek: 8:30-17:00

A bolt.demand.hu internetes elektronikus piacterén szereplő eszközök kizárólag az online ár és készletinformációk naprakész közlésére szolgál. Megrendelés leadása NEM lehetséges az online felületen keresztül, csak e-mailben az andrassy6@demand.hu címen vagy telefonon. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a megvásárolni kívánt terméket(eket) kizárólag személyesen lehet átvenni üzletünkben.

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az DEMAND.HU Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes elektronikus piacterén, azaz a bolt.demand.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a bolt.demand.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen online felületen keresztüli vásárlási feltételeket. Az DEMAND.HU Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

1. A szerződés létrejötte

Az elektronikus piactéren történt megrendelés leadását követően a bolt.demand.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a bolt.demand.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az DEMAND.HU Kft. munkatársa által e-mailben vagy telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a DEMAND.HU Kft. között  adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről, az áru személyes átvételekor számla kerül kiállításra és iktatásra. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. Szállítási feltételek

A bolt.demand.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-2 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket üzlethelységében átadja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a szállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet a DEMAND.HU Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az bolt.demand.hu portálon megrendelt terméket átvette.

A DEMAND.HU Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

3. Árak, fizetési mód és fizetés

A bolt.demand.hu elektronikus piacterén a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára is fel van tüntetve.

A DEMAND.HU Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

A bolt.demand.hu portálon csak és kizárólag személyes átvétellel történő vásárlásra van lehetőség.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, DEMAND.HU Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be a DEMAND.HU Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. 

4. A jótállás (garancia), szavatosság

DEMAND.HU Kft. a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.


A DEMAND.HU Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a DEMAND.HU Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

A DEMAND.HU Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

A DEMAND.HU Kft. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

DEMAND.HU Kft. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

A DEMAND.HU Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a DEMAND.HU Kft-vel kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül a DEMAND.HU Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget a DEMAND.HU Kft. az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, a DEMAND.HU Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. DEMAND.HU Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket a DEMAND.HU Kft. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, a DEMAND.HU Kft. a terméket kicseréli.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Gyártóink